SoniqSoft

Team Leader – Senior .NET Software Developer

C#, .NET, .NET Core, Fluent English

Localization: Radlin, Bielsko-Biała and partially remote working, regular meetings in any of HQ location required

Position Summary: The person employed in this position will participate in the international project in the development of software in distributed architecture.

Expected duration of the project: approx. 36 months, with the opportunity of extending cooperation.

We look for: 

 • Ability to lead small developers’ team
 • High skills for creating distributed systems architecture
 • Prefect knowledge of Visual Studio environment
 • Very good knowledge of C#, .NET, .NET Core
 • Experience with embedded platforms supported by practical, minimum three-years’ work experience or completed projects
 • Fluent English
 • Good knowledge of GitLab and Agile methodologies as well as Continuous Integration processes
 • reliability and precision at work
 • very good, open minded team players
 • willingness to take initiative and responsibility


We offer:

 • attractive and flexible terms of cooperation (contract or civil)
 • possibility of remote work (including regular visits at the company’s headquarters in Bielsko-Biała or Radlin)
 • worldwide career opportunity – work in an international environment using the most up-to-date methods and technologies
 • professional self-development under the expert’s supervision
 • work in a young and dynamic international team of specialists
 • inspirational challenges
 • possibility of obtaining funding for studies, trainings, professional literature, etc.
 • friendly work atmosphere and assured fruit and company breakfasts
 • free parking

Contact:

dotnetjob@soniqsoft.pl

Zgodnie z art.13 RODO (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest firma SoniqSoft JRMM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Radlinie przy ul. Rybnickiej 64.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art.6 ust.1 lit.a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. i usuwane po jej zakończeniu.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres e-mail: