SoniqSoft

Oprogramowanie własne

Udostępniamy oraz wdrażamy produkty naszego Software House.

SoniqProject

Oprogramowanie do zarządzania projektami.

SoniqMES

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie.