SoniqSoft

SoniqMES

Jest oprogramowaniem, służącym do zarządzania produkcją, szczególnie w modelu ETO (Projektowanie na zamówienie), ATO/MTO (Montaż/Produkcja na zamówienie) oraz CTO (Konfiguracja na zamówienie). Jest to kompletne narzędzie, w którym gromadzone i przetwarzane są dane sprzedażowe, produkcyjne, zakupowe i technologiczne. Nasza platforma została tak zaprojektowana, aby w łatwy sposób przejść proces importu z istniejącej bazy danych z platformy Parts&Vendors™.

Kontakt do nas.
office@soniqsoft.com

SoniqMES może być spersonalizowany i dostosowany do modelu biznesowego, który odpowiada prowadzonej działalności, po to aby zapewnić kontrolę i identyfikowalność, codziennych czynności biznesowych wykonywanych przez Ciebie oraz pracowników firmy. Wszystkie informacje gromadzone w oprogramowaniu, są wykorzystywane do tworzenia zestawień materiałowych, generowania i przyjmowania zamówień, inwentaryzacji zapasów ale również wykorzystywane są do przygotowywania zleceń na produkcję czy produkcyjnych zestawień materiałowych.

SoniqMES jest wyjątkowo elastycznym oprogramowaniem, które jest „skrojone” i dostosowane do Twojej firmy i jej potrzeb, jako podstawowe narzędzie do zarządzania projektami, ale również jako narzędzie pomocnicze. W większych przedsiębiorstwach, dużą korzyścią będzie korzystanie z oprogramowania do zarządzania specjalnymi projektami/oddziałami, rezultaty których będą współdzielone z głównym systemem ERP.

Najważniesze funkcje

 • Funkcjonalna kompatybilność z oprogramowaniem Parts&Vendors
 • Łatwy I selektywny wybór importowanych danych z oprogramowania Parts&Vendors
 • Oprogramowanie oparte na “open sourcowej” bazie danych – bez konieczności ponoszenia kosztów licencji
 • Wykorzystywanie przez wielu użytkowników w tym samym czasie
 • Możliwość wybory waluty
 • Wielojęzyczna dokumentacja
 • Kalkulacja kosztów
 • Wielopoziomowa kalkulacja kosztów
 • Prognoza progu rentowności
 • Wielopoziomowość sprzedaży i cen
 • Łatwe zarządzanie produkcją z wieloma produktami na jednym zleceniu produkcyjnym
 • Łatwe zarządzanie dostawami, z uwzględnieniem wielu produktów na jednym formularzu zamówienia, poprzez formularz „sklep”
 • Łatwy dostęp z funkcji drukowania
 • Dostępność z poziomu lokalnego lub z tzw. „chmury”
 • Spersonalizowany interfejs
 • Wszystkie ustawienia osobowe zapisane w bazie danych, bez względu na sprzęt z którego użytkownik korzysta
 • Możliwość drukowania etykiet produkcyjnych
 • Kompatybilność z dużymi i bardziej skomplikowanymi systemami ERP (typu Oracle, Microsoft), dla grup, oddziałów firm rozpoczynających działalność
 • Wsparcie serwisowe online

Wkrótce

 • Wsparcie iPad/iPhone (raportowanie materiałowe, produkcyjne)
 • Śledzenie lokalizacji
 • Śledzenie serii produkcyjnej
 • Bezpieczeństwo użytkownika/oddziału/grupy
 • Konfigurowany pulpit
 • Harmonogram produkcyjny
 • Raporty MRP
 • Link Quickbooks

Jeżeli prowadzisz działalność Badawczo-Rozwojową lub masz małą firmę produkcyjną, prawdopodobnie mamy narzędzie, które pozwoli ci w łatwiejszy sposób prowadzić codzienną działalność biznesową oraz pozwoli ci mieć kontrolę nad planowanymi czynnościami. Część naszego oprogramowania, wspiera dynamicznie rozwijający się proces prototypowania, małe branże, wytwarzanie produktów krótkoseryjnych a także zarządzanie zmianami i zarządzanie wariantami.

Na każdym etapie produkcji możesz automatycznie sprawdzić braki, niezgodności związane z wyprodukowanym produktem i automatycznie wygenerować zamówienie do swojego głównego dostawcy albo ręcznie do dowolnie wybranego dostawcy.

Śledzenie zamówienia nie jest już problemem, tak jak otrzymywanie materiału na magazyn zgodnie z wygenerowanym wcześniej zamówieniem do konkretnego zlecenia.

Oprogramowanie umożliwia rezerwację konkretnego towaru na magazynie, dla konkretnego zlecenia lub zlecenia produkcyjnego, utrzymując jednocześnie pełną kontrolę nas stanem magazynowym, zapobiegając niedoborom materiałowym zanim się pojawią.

Otrzymując zlecenie od klienta możesz łatwo sprawdzić próg rentowności zamówienia, dla różnych wielkości zamówienia, mając jednocześnie kontrolę nad dwoma ważnymi aspektami: kosztami i zaangażowanymi środkami.

Wszystko to jest dostępne w małym i często aktualizowanym oprogramowaniu, który jest dedykowany do zadań specjalnych, które są do zrealizowania podczas codziennych biznesowych czynności.

Identyfikowalność, usługi/utrzymanie.

Możesz z łatwością utrzymać swoje produkty za pomocą różnych zestawień materiałowych, z wieloma aktualizacjami i wariantami, z możliwością śledzenia terminu ważności od rozpoczęcia procesu produkcyjnego aż do dostarczenia towaru i usługi oraz utrzymania, obsługi towaru/usługi.

Funkcja śledzenia zawiera również możliwość śledzenia wszystkich komponentów od początku procesu produkcyjnego, z dokładnością sprawdzenia poszczególnego komponentu wykorzystanego w procesie produkcyjnym, pomimo tego iż wykorzystany komponent w produkcie został już wysłany do klienta lub został dostarczony na magazyn.